ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

กรณีที่ผู้เล่นได้เปิดบัญชีสมัครสมาชิกแล้ว จะถือว่าผู้เล่นได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้แจ้งไว้เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปดังนี้

อายุของผู้ประสงค์สมัครเปิดบัญชี: ผู้เล่นจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ถึงจะสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเปิดบัญชีกับทาง allnew-gclub.com ได้ ซึ่งข้อกำหนดนี้เป็นไปตามกฎหมายการพนันภายในประเทศ ดังนั้นหากผู้ใดก็ตามได้ทำการสมัครสมาชิก ให้ถือว่ารับทราบแล้วถึงข้อกำหนดเรื่องอายุดังกล่าว

จำนวนของบัญชีผู้เล่นที่สามารถสมัครได้: allnew-gclub.com อนุญาตให้ผู้เล่นสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเปิดบัญชีได้ 1 คน ต่อ 1 ไอดี ต่อ 1 ครัวเรือนเท่านั้น หรืออธิบายอีกอย่างก็คือผู้เล่น 1 คนสามารถใช้ได้ 1 ไอดีต่อ 1 ที่อยู่ไอพี/ประเทศต้นทาง และหากว่าทางผู้ให้บริการพบในภายหลังว่ามีใครก็ตามที่ส่อทุจริตด้วยการสมัครหลายสมาชิกหลายบัญชี หรือมีส่วนร่วมในการใช้บัญชีหลายกลุ่ม ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการทั้งหมดทันที โดยทางผู้ให้บริการมีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจ

การระงับบัญชีในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานไม่ถูกต้อง: นอกเหนือจากการถือครองหลายบัญชีแล้ว หากว่าผู้เล่นส่อทุจริตในกรณีอื่นใดก็ตามในการใช้งาน allnew-gclub.com ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง, การขโมยบัญชีผู้ใช้รายอื่น หรือว่าใช้โบนัสในแบบที่ไม่เหมาะสม ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์เด็ดขาดที่จะเรียกคืนบัญชี หรือว่าระงับบัญชีผู้ใช้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม

ความจำเป็นของการมอบเอกสารที่ถูกต้องจากผู้เล่น: การยืนยันตัวตนเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสมัครสมาชิก allnew-gclub.com ไม่ว่าจะเป็นการมอบหลักฐานที่ออกให้โดยรัฐบาลเพื่อระบุตัวตน หรือเอกสารใดๆ ก็ตาม ทั้งหมดต้องเป็นเอกสารที่ถูกต้อง หากพบว่ามีการปลอมแปลงจะถือว่ามีความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมายจากประเทศของผู้เล่น